De tien best practices van Innovatief Organiseren

Al eerder schreven wij over de interessante onderwerpen die op de Coachingskalender 2016 staan. Vandaag, 30 augustus, ging het over innovatief organiseren naar: Eric Alkemade, www.innovatieforganiseren.nl. Graag delen wij deze best practices omdat het ons aanspreekt.

  1. Een inspirerende en gedragen missie en visie met maatschappelijke relevantie;
  2. Besturing van de organisatie gebaseerd op gedeelde waarden en principes in plaats van structureren, regels en procedures;
  3. Horizontale afstemming tussen medewerkers en afdelingen onderling, en participatieve besluitvorming en plaats van centrale, top-downsturing en bottom-up verantwoording;
  4. Resultaatverantwoordelijke, zelforganiserende teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een te bereiken extern gericht resultaat (mini companies);
  5. Gebruik van talentmanagement om medewerkers in te zetten op hun kwaliteiten en als instrument voor continue ontwikkeling;
  6. Sturen op resultaat (effect) in combinatie met professioneel gedrag, niet op inhoud of proces;
  7. Stimuleren van (formele) samenwerkingen en (informele) netwerken binnen de organisatie en daarbuiten;
  8. Presteren voor de korte termijn in balans brengen met leren voor de lange termijn;
  9. Ruimte geven voor zelforganisatie en gedeeld leiderschap (niet: ‘Wie de baas is, mag het zeggen’, maar: ‘Wie het weet, mag het zeggen’;
  10. Decentrale besluitvorming en alle beschikbare informatie raadpleegbaar voor elk niveau van de organisatie.  Eerlijkheid gebied ons te zeggen dat veel organisaties nog heel wat stappen moeten zetten!