Training Telesales en Telemarketing

Indien u er aan denkt om binnen uw eigen organisatie met Telesales verkoop te laten plaatsvinden of telemarketing afspraken te gaan genereren voor uw verkooporganisatie bieden wij u de juiste telemarketing training. Natuurlijk bieden wij deze training ook aan wanneer u al over zo’n afdeling beschikt. Telesales en Telemarketing is een apart vak en méér dan ooit is het van belang om uw callcenter of verkoopbinnendienstmedewerkers hierop te trainen.
Het grote verschil met face to face verkoop is dat je elkaar niet kunt zien en toch is het mogelijk om telefonisch koopsignalen, bezwaren en uitvluchten te herkennen, te pareren en uiteraard om te buigen in een afspraak of verkoop. Deze 1-daagse training gaat dan ook over de stappen die genomen worden in het verkoopgesprek. Vanaf de inventarisatie tot aan de afsluiting van het gesprek en ten slotte de afspraak en verkoop.

Uw collega’s leren het belang van de 1e 30 seconden van het contact met de prospect of klant, de perfecte voorbereiding, de introductie en hoe je in gesprek kan komen met de beslisser en niet “af geserveerd” wordt door de telefoniste. Hoe je op een prima manier de volledige behoeftes van de prospect of klant in kaart kan brengen en hoe de koppeling naar het product gemaakt wordt. Het resultaat is in ieder geval dat er kwalitatieve afspraken gemaakt worden of dat er verkoop plaats vindt.

Database

Ook wordt er stilgestaan bij het vastleggen van de verkregen informatie van alle kontakten in de database. Deze informatie is van groot belang en kan later perfect gebruikt worden voor terugbelacties of bijvoorbeeld mailingsacties.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is uitstekend geschikt voor verkoop(binnendienst)medewerkers, verkoopleiding, verkoper, supervisors, de telemarketingmanager en uw callcentermedewerkers.

Wat gaat er geleerd worden?

  • Inzage en beheersing van de stappen van het telefonische verkoopgesprek
  • Volledig inventariseren van de behoeftes van de klant
  • Behoeftes klant koppelen naar producten/of dienst en naar voordeel klant.
  • Herkennen koopsignalen, bezwaar en uitvluchtbehandeling.
  • Aanleggen van perfecte database voor vervolgacties.

Opzet training

In house en klassikaal, minimaal 5 deelnemers, duur is 1 dag en er wordt gebruik gemaakt van door ons ontwikkeld lesmateriaal, rollenspellen en groepsopdrachten.

Wat zijn de kosten?

Telesales & Telemarketing: € 239,- per persoon per dag

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem contact met ons op.