Aanbestedingen

Jarenlang hebben wij alle soorten van (Europese) aanbestedingen zelf in behandeling genomen en wij weten als geen ander waar de sleutel te vinden is, die tot succes leidt. Wij kijken niet alleen naar de eisen en wensen, maar ook naar zaken zoals marge, het product, de dienst, sales en de marketing kant. Ook wegen wij af of het wel zinvol is om überhaupt in te schrijven. Soms is het beter om een aanbesteding te laten schieten en vol te gaan voor die aanbesteding die interessanter is voor de onderneming.

Hoe werkt het?

Samen met een ervaren bidmanager wordt u ondersteunt om aanbestedingen te winnen. Denk hierbij aan:

  • Algemene regels (EUROPESE)aanbestedingen
  • Het belang van het goed doorlezen van het aanbestedingdocument door minimaal 2 personen en onderstrepen aandachtspunten.
  • Advies uit te kunnen brengen om wel of niet in te schrijven.
  • Het kiezen van een winnende strategie voor de uit te brengen offerte.
  • Welke eisen zijn er en hoe steken de puntenscores in elkaar. Vooral de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit
  • Welke aandachtpunten, procedures, tussen de regels door gelezen en wensen zijn er.
  • De creatieve kant van de offerte, hoe vallen wij op t.o.v. de andere aanbesteders
  • De offerte zo uitbrengen dat hij ook volledig voldoet aan de inschrijvingseisen.

De aanpak

Second Sales Opinion pakt altijd een real time case als startpunt, dus een aanbesteding die voor uw organisatie belangrijk is gaat door ons, samen met uw team behandeld worden van start inschrijving tot datum gunning. Het doel is dat uw team na deze aanbesteding zelfstandig en met succes aanbestedingen voor u gaat winnen. Tevens gaan wij u een advies uitbrengen aangaande de samenstelling van een winnend bidteam waar u op kunt vertrouwen, maar ook een advies aangaande voortgang en rapportage van de afdeling.

Wat zijn de kosten?

Met betrekking tot de kosten hanteren wij twee afrekenmodellen.

Een uurtarief met een performance fee

In de aanbestedingsmarkt is dit een uniek afrekenmodel. De uurtarieven zijn veelal aan de hoge kant. Wij werken met een zeer scherp kostendekkend uurtarief in combinatie met een performance fee. Deze fee gaat uitsluitend uitgekeerd worden na datum van de definitieve gunning. Een win-win model voor u en voor ons. Het is belangrijk dat wij samen met u en uw team goed kijken naar een winnende strategie.

Een uurtarief zonder een performance fee

Het is ook mogelijk om tegen een marktconform uurtarief zonder een performance fee van onze diensten gebruik te maken. Aan onze mentaliteit en instelling wijzigt uiteraard niets, de insteek is nog steeds: “resultaat telt”.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem contact op.