Multi Channel Marketing

Aan wie verkoopt u wat, dat is de hamvraag. Eenvoudig gezegd: “bewerk elk kanaal met uw product zo optimaal mogelijk”. Uitgangspunt is dat de meest belangrijke Product Markt Combinaties bekend zijn. Simpel gezegd: “welke producten verkoop ik op welke markten”.

Op welke markt richt uw organisatie zich?

Nadat bekend is aan welke markten en in welke hoeveelheid u de producten en diensten aanbied, wordt vastgesteld waar u het meest succesvol in bent. Waar wordt de meeste omzet en winst gerealiseerd? Aan de hand van marktcijfers wordt vastgesteld welk marktaandeel u heeft en of er nog voldoende groeimogelijkheden zijn. Indien dat zo is wordt daar de focus op gericht. Met andere woorden: meer omzet uit bestaande markten (klanten) met bestaande of eventueel nieuwe producten. Daarna richten we ons op de markten waar u minder succesvol in bent. De redenen hiervan worden geanalyseerd zodat duidelijk wordt hoe deze markten bewerkt moeten. Met bestaande of nieuwe producten.

De marktbewerking

De samenstelling van de beslissers ook wel de “DMU” genaamd en de informatiebehoefte van de verschillende “DMU-leden” bepalen welke communicatiemiddelen er ingezet moeten worden en op welk moment.

Het stappenplan, hoe werkt het?

Het stappenplan bestaat uit 4 stappen:

 • Wat is het speelveld waar de activiteiten gaan plaatsvinden;
 • Welke kanalen (branches) gaan bewerkt worden en welke niet, Per kanaal (branche) het Universum, de Potentie, de Mogelijkheden en het Aantal bestaande klanten vaststellen;
 • Hoe ziet het Universum eruit? Wat is het totaal aantal bedrijven die interessant zijn en potentie hebben om in aanmerking te komen voor uw producten en diensten;
 • De nieuwe klanten. Wat is de doelstelling met betrekking tot het aantal nieuwe klanten dat gerealiseerd dient te worden.

Nadat de kanalen zijn vastgesteld die bewerkt gaan worden, zal stap voor stap invulling gegeven worden aan de marketingcommunicatie en marketing ondersteuning per kanaal, om leads en afspraken te genereren. Elke stap kent haar specifieke aandachtsvelden en werkwijze.

Communicatie en leadgeneratie per kanaal

Mogelijke vormen van communicatie en leadgeneratie zijn: Social Media, Affiliate Marketing, Google (SEO & SEA), Public Relations, Proposities, Telemarketing, Direct Marketing, Email marketing, Guerilla Marketing en Sales Management.

Database – CRM

Van groot belang voor nu en naar de toekomst toe is dat er een database systeem aanwezig is. In een CRM systeem worden alle acties tussen marketing en verkoop gecoördineerd en vastgelegd. Customer Relationship Management oftewel CRM is een Engelstalige benaming voor relatiebeheer, soms ook relatiemarketing of verkoopbeheersysteem genoemd. Het is een werkwijze waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat en er wordt getracht elke klant een individuele waarde propositie aan te bieden gebaseerd op zijn of haar wensen.

Samenwerking Marketing & Sales

Nadat de kanalen en communicatie middelen zijn vastgesteld werkt Marketing en Sales samen aan de inhoud van de acties, de werkwijze en de tijdsplanning.

Second Sales Opinion biedt u deze expertise.

Multi Channel Marketing betekent:

 • Optimalisatie in marktbewerking
 • Uw pijlen en energie richten op de juiste markt met de juiste producten en diensten
 • Structuur voor uw bedrijf, uw medewerkers en klanten
 • Geen (verkoop) tijdverspilling aan bedrijven en markten die oninteressant voor u zijn
 • Met de juiste communicatie de juiste bedrijven aanspreken
 • Optimalisatie van de leadgeneratie per markt
 • Acceptabele lead- en orderkosten

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem contact met ons op.